Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Är det möjligt att byta bostad med varandra?

För att få byta din bostad med någon annans bostad ska du ha särskilda skäl för bytet. Båda parterna ska ha bott minst ett år i sin nuvarande bostad. Var noga att beskriva er situation i den ansökan ni lämnar in till oss. Ju tydligare ni är, desto större möjlighet för oss att fatta ett beslut.

  • Ett direktbyte måste alltid godkännas av ABK.
  • Bilplatser omfattas inte av bytesreglerna.
  • Dina köpoäng raderas i och med bytet.

Här hittar du blankett för att ansöka om direktbyte