Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Gör ni någon lämplighetsprövning av mig som person för en specifik bostad?

Du avgör själv var du vill bo och vilken bostad som stämmer med dina behov. Vi har ingen synpunkt på detta under förutsättning att du uppfyller kraven i vår uthyrningspolicy.