Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Hur lång tid måste man vänta?

Det går inte att på förhand säga hur lång tid det tar eftersom din möjlighet beror på vilka andra som söker. Din köpoäng jämförs med andra sökande och det är de fem sökande med högst köpoäng som erbjuds visning. Skulle fler än en av de som erbjudits visning tacka ja, så kommer den med högst köpoäng att erbjudas kontrakt om våra grundkrav enligt uthyrningspolicyn uppfylls.