Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Hur många bostäder, fordonsplatser och förråd kan jag söka?

Hur många som helst. Du kan dock bara söka fem i varje kö samtidigt.