Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Hur många fordonsplatser kan jag hyra?

Du kan hyra en fordonsplats per person i hushållet under förutsättning att fordonet är registrerat på personerna i hushållet, dock maximalt tre fordonsplatser per hushåll.

För abonnemangsparkering gäller andra regler.