Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Hur många står före mig i kö?

Det varierar och beror på vilka andra som söker den aktuella bostaden. Man kan säga att de som står före dig i kön är de som sökt samma bostad som du och som har högre köpoäng. När du söker en BoDirektbostad är det marknadssystemet som slumpvis väljer ut en turordningslista av de som sökt den aktuella bostaden.