Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Jag behöver en bostad omgående, hur gör jag?

Om du behöver bostad omgående är det bra om du bevakar bostäder som publiceras som BoDirekt. Du anmäler ditt intresse under tiden som bostaden är publicerad. Därefter väljer ABK:s marknadssystem slumpvis ut en turordningslista bland de som visat intresse för aktuell BoDirekt-bostad, oavsett vilka köpoäng man har. Sedan följs turordningen om erbjudande till visning och eventuellt kontrakt, under förutsättning att man uppfyller våra grundkrav.

För övriga bostäder är det köpoängen som avgör.