Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Kan jag flytta in tidigare?

Du och den avflyttande hyresgästen kan komma överens om tidigare inflyttning. Om ni gör en sådan överenskommelse om att flytta in innan ditt kontrakt börjar gälla tar du också över städansvaret. Du kan då inte ha några synpunkter på kvalitén på städningen till ABK.

Tänk på att nycklar alltid ska lämnas in och kvitteras ut via ABK.