Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Är det OK med vilka sällskapsdjur som helst i lägenheten?

Det finns speciella regler om djur i de flesta studentbostäder. I korridorsboende är djur till exempel inte alls tillåtna. I övriga studentboende får djur inte vistas i gemensamma utrymmen.
I övrigt har ABK inga direkta regler gällande djur i lägenhet. Däremot kan den allmänna regeln att "sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten" tillämpas även på djur. Orsakar djuret olägenheter i fastigheten, (dålig lukt eller dylikt) riskerar en hyresgäst att bli av med lägenheten. Vidare finns en lag som säger att djur ska hållas under sådan uppsyn att de "med hänsyn till sin natur" inte orsakar skador eller olägenhet.