Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Är det tillåtet att ha inneboende?

Du får bo tillsammans med vem du vill i lägenheten. Du får också ha inneboende i lägenheten utan att be om lov om du själv bor där. Du kan inte överlåta hyresrätten till en inneboende utan tillstånd.
Undantag gäller för studentrum där det inte är tillåtet med stadigvarande inneboende.