Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Får man förvara sin barnvagn eller cykel i trapphuset utanför lägenhetsdörren?

Enligt lagen om skydd mot olyckor får ingenting förvaras i trapphus/loftgång. Utplacerade saker som exempelvis cyklar, barnvagnar, skor, dörrmattor, möbler och soppåsar kan försvåra eller förhindra en utrymning om det börjar brinna. Följs inte detta skickar vi ut störningsbrev, vilket i förlängningen kan leda till uppsägning.
Enda undantaget gäller rollatorer där det i vissa fastigheter är tillåtet att förvara rollator i trapphuset (endast i entréplan). Kontakta Kundcenter om vad som gäller i din fastighet.