Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Kan man få elektroniskt lås installerat i fastigheten?

Vi är positiva till alla förbättringar av trygghet och säkerhet. Installation av elektroniska lås och porttelefoner sker i flera av våra fastigheter. För att kunna genomföra denna åtgärd krävs att minst 50% av hyresgästerna i fastigheten godkänner det. Kontakta Kundcenter om du vill veta mer.