Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

När får man en fri hyra för att man bott länge i samma lägenhet?

ABK:s styrelse beslutar varje år om och på vilket sätt trogna hyresgäster skall premieras. I över 60 år har de som varit hyresgäst i 10, 20, 30, 40, 50, 60 och 70 år i samma lägenhet (och som bor kvar i lägenheten vid utdelningstillfället), blivit bjudna på en månadshyra. Månadshyran betalas vanligtvis ut månaden efter man har bott i jämna tiotal år.