Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

När snöröjer ni hos mig?

Alla bostadsområden har en prioritering för snöröjning. Högst prioriteras exempelvis äldreboende, trafikerade vägar, gång och cykelvägar.