Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Var finns närmsta skyddsrum?

På hemsidan för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) finns en skyddsrumskarta Länk till annan webbplats. där man kan se var det finns skyddsrum.

På MSB hemsida finns även frågor och svar Länk till annan webbplats. om skyddsrum.