Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Vilka regler har ABK i tvättstugorna?

I filmen nedan ser du de regler som gäller i alla tvättstugor. Din tvättstugas regler finns anslaget i eller i närheten av tvättstugan.