Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Hur lång uppsägningstid har ett dödsbo?

Under förutsättning att uppsägningen inkommer senast en kalendermånad efter det att hyresgäst har avlidit, och att den är komplett ifylld av samtliga dödsbodelägare, och om dödsfallsintyg med släktutredning bifogas så gäller en kalendermånads uppsägningstid. Annars är det tre kalendermånaders uppsägning.

Ladda ner uppsägningsblankett dödsbo