Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Hur lång uppsägningstid har jag?

Du har enligt hyreslagen tre hela kalendermånaders uppsägningstid. Säger du exempelvis upp din bostad den 20 september blir dina tre uppsägningsmånader oktober, november och december. Säger du upp din bostad den 1 oktober blir dina tre uppsägningsmånader november, december och januari.

Du kan alltså inte tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningsmånad oavsett datum.

 

Följande undantag görs vid bostadsbyte inom ABK:
Den som har eget hyreskontrakt med ABK får efter tio skötsamma år i nuvarande bostad sin uppsägningstid reducerad till två månader, efter 20 år är uppsägningstiden en månad och efter 30 år tillämpas ingen uppsägningstid alls.
Den som har eget hyreskontrakt på studentrum eller korridorsboende får efter sex månaders skötsamt boende sin uppsägningstid reducerad till en månad.