Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Jag har sagt upp min bostad, vem ska visa den?

När du sagt upp din bostad är den ledig för uthyrning och du har en skyldighet enligt hyreslagen (paragraf 26) ge sökande möjlighet att titta på den. Det är viktigt att du är kontaktbar och att du har sett till att ABK har aktuella kontaktuppgifter till dig.

Avflyttande hyresgäst har rätt att neka visning av lägenheten till fler än två personer åt gången.

Tackar ingen ja i första omgången skickas erbjudande till nästa fem i kön, och så vidare.