Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK

Vem kan säga upp ett hyresavtal?

Det är endast kontraktsinnehavaren som kan säga upp hyresavtalet, eller en person med fullmakt som uttryckligen ges befogenhet att säga upp hyresavtalet.

Om hyresgästen är under förvaltarskap har en förvaltare rätt att säga upp avtalet, i dessa fall kan inte hyresgästen själv säga upp avtalet.

En god man får endast säga upp hyresavtalet om denne har en fullmakt enligt ovan.

Vid uppsägning av dödsbo ska samtliga dödsbodelägare underteckna uppsägningen.

Ladda ner uppsägningsblankett