Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Hand med nycklar

Andrahandsuthyrning

Under en begränsad tid kan du få tillstånd att hyra ut din lägenhet till någon annan, under speciella förutsättningar.

Det gäller om du ska...

 • arbeta eller studera på annan ort
 • göra en långresa
 • prova att bo ihop med någon i dennes lägenhet
 • vistas en längre tid på sjukhus

Du måste ha ABK:s samtycke för att få hyra ut lägenhet i andra hand eller låna ut lägenhet utan att ta någon hyra. Detta gäller även om det avser dina familjemedlemmar. Den som utan lov upplåter sin hyreslägenhet riskerar att förlora den.

Reglerna om andrahandsuthyrning finns i 39-40 §§ hyreslagen (12 kap. jordabalken).

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning

Kom ihåg!

 • Andrahandsuthyrning är bara möjlig under begränsad tid.
 • Även när du inte själv bor i bostaden har du ansvar för att hyran betalas i tid.
 • Vid upplåtelse av en del av lägenheten till inneboende får endast en proportionerlig andel av förstahandshyran tas ut. För att det ska vara fråga om inneboende måste hyresgästen själv vara bosatt i lägenheten.
 • En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max +15 %) och andra nyttigheter.
 • Om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som bostad i beaktansvärd utsträckning är uthyrningen att anse som andrahandsuthyrning, det vill säga inte inneboende.
 • Den som bor i andra hand har inte automatiskt rätt att överta ditt förstahandskontrakt.

Regler mot otillåten andrahandsuthyrning

 • Det är brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som är oskälig enligt de reglerna för hyressättning vid andrahandsuthyrning. I ringa fall ska straff inte utdömas.
 • Den som hyrt ut en hyreslägenhet i andrahand utan tillstånd förlorar hyreskontraktet med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt. Möjligheten att vidta rättelse för att förhindra förverkande utgår.
 • Om en för hög hyra tas ut ska hyresgästen kunna förlora sitt kontrakt med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt.
 • Rätt enligt lag för andrahandshyresgästen till återbetalning av två års överhyra.

Tipsa om otillåten andrahandsuthyrning

Vi är måna om våra hyresgäster och det är viktigt för oss på ABK att veta vilka som bor i våra fastigheter. Vi arbetar därför aktivt och systematiskt för att upptäcka otillåten andrahandsuthyrning och andra oriktiga hyresförhållanden.

Om du misstänker att någon hyr ut sin lägenhet otillåtet kan du enkelt tipsa oss via vårt formulär.

Tipsa om otillåten andrahandsuthyrning Länk till annan webbplats.

Vi ber dig att fylla i så mycket du vet, ju mer information vi får desto bättre. Du får självklart vara anonym, men det kan underlätta för vår utredare om vi får kontakta dig i utredningssyfte.