Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Fasad på en av våra fastigheter på Östra Kaserngatan

Byta bostad

Vill du byta din ABK-bostad mot en annan hyresrätt? Då kan du ansöka om direktbyte. När du hittat någon som du vill byta med måste ni skicka in en ansökan om direktbyte, underskriven av båda parter. För att ansökan ska godkännas måste det finnas beaktansvärda skäl till bytet.

Vem kan få byta?

Rätten att byta bostad gäller för alla som har ett förstahandskontrakt. En hyresrätt kan bytas mot en annan hyresrätt. Först när båda parter haft kontrakt på respektive bostad i minst ett år kan en ansökan om byte lämnas in. Förutsättningen för bytet är att båda parter avser att bo permanent i den andra bostaden.

När du hittat någon att byta med så skall du ansöka om direktbyte. Tänk på att göra detta i god tid. Byte kan ske först när alla handlingar är undertecknade och tidigast två månader efter det att ansökan blivit godkänd.

Regler för byte

Enligt hyreslagen ska du vid ett byte som hyresgäst visa att du har beaktansvärda skäl. Det kan till exempel vara så att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver en mindre eller större bostad.

För att ABK skall godkänna bytet fordras att den du vill byta med klarar av hyran och inte har misskött tidigare boende. Vi granskar den som ska byta på samma sätt som vi granskar ny hyresgäst. För den som är hyresgäst hos ABK krävs minst ett års skötsamt boende.

Innefattar bytet flera intressenter så måste byteskedjan vara obruten.

Nycklar för ej överlämnas direkt till ny hyresgäst utan ska kvitteras ut hos fastighetsskötaren.

Övrigt

Besiktning av bostaden kommer att utföras, men ej städbesiktning.

Köpoäng nollställs alltid när man tecknar nytt ABK-kontrakt, även i samband med byte.

Tillval (fläkt, köksluckor etc.) gjorda som medför höjning av grundhyran kan inte avbeställas.

Registreringen stryks

Registreringen i bostadskön stryks alltid om bytet resulterar i ett nytt ABK-kontrakt.

Lagtexten

Mer om byte av bostad kan du läsa i Jordabalken kap 12

Hyra §35

Ladda ner ansökan

Ansökan om direktbyte