Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Lägenhet med flyttlådor

Uppsägning

Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt de viktigaste punkterna, i den ordning som de kommer i utflyttningsprocessen.

1. Lämna in uppsägning

Du kan göra en uppsägning på följande sätt:

 1. Digitalt via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Fyll i och skriv under uppsägningsblanketten och lämna i Kundcenters brevlåda på Östra Vallgatan 9. Infaller månadsskiftet under en helg måste uppsägningen ligga i brevlådan 06.00 första vardagen därefter.
 3. Uppsägning via e-post, men då måste en inskannad undertecknad uppsägningsblankett bifogas.
 4. Uppsägning kan också skickas med post - då är det poststämpeln som gäller (senast den siste i månaden).

Du har enligt hyreslagen tre hela månaders uppsägningstid. Säger du exempelvis upp din lägenhet den 20 september blir dina tre uppsägningsmånader oktober - december, och du kan alltså flytta till den 1 januari. Säger du upp din lägenhet den 1 oktober blir dina tre uppsägningsmånader november - januari, och då kan du flytta till den 1 februari. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningsmånad oavsett datum.

Tänk på att även anmäla flytten till Skatteverket. De sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post beställer du det hos Svensk adressändring.


Uppsägning dödsbo

Uppsägningstiden för dödsbo är alltid tre kalendermånader, men den kan förkortas till en kalendermånad för ett dödsbo under förutsättning att uppsägningen är oss tillhanda inom en månad efter att dödsfallet har inträffat, att uppsägningen är ifylld av samtliga dödsbodelägare och att dödsfallsintyg med släktutredning bifogas. Uppfylls inte dessa krav gäller tre månaders uppsägningstid.

2. Avflyttningsbesiktning

Inom kort får du besked via brev eller e-post om när vi ska besiktiga din lägenhet. Skulle dagen inte passa ändrar du snarast möjligt hos Kundcenter på 044-780 32 00. Även möblerade lägenheter besiktigas, då vi besiktigar över hela uppsägningstiden.

Vi kontrollerar lägenhetens skick och noterar eventuella fel i ett besiktningsprotokoll. Onormalt slitage och skador, som förstörda golv, hål i dörrar eller tapetfläckar måste du antingen åtgärda på ett fackmannamässigt sätt eller betala för. Besiktningen tar 30-90 minuter beroende på lägenhetens storlek. Avflyttande hyresgäster, maximalt två personer, får närvara.

Har du inte möjlighet att vara med måste du lägga lägenhetsnyckeln i nyckeltuben. Du är skyldig att ge tillträde till lägenheten, annars kommer en avgift att tas ut.

Tänk på inför avflyttningsbesiktning

 • Ha all utrustning som tillhör lägenheten på plats, som exempelvis dörrar, badrumsskåp och hatthylla.
 • Har du installerat egen tvätteller diskmaskin måste du återställa till ursprungligt skick på ett fackmannamässigt sätt.
 • Du får inte ha lösa husdjur i lägenheten.
 • Rulla ihop mattor och dra fram soffor och sängar. Känner du till fel som döljs av möbler eller några andra brister i lägenheten måste du berätta om dessa vid besiktningen.

3. Boka efterbesiktning

Du får möjlighet att åtgärda skador som påpekats i protokollet och återställa till godkänt skick, med samma kvalitet som en hantverkare skulle gjort. Om du inte åtgärdar, eller om det inte görs tillräckligt bra, får du betala för att vi åtgärdar. Om du väljer att själv åtgärda fel måste du minst två veckor före avflyttning beställa efterbesiktning genom Kundcenter. Ju tidigare du bokar, desto lättare att få en tid som passar dig. Efterbesiktning kan göras max två gånger.

4. Visning

När du sagt upp din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att ge sökande möjlighet att titta på den. Det är viktigt att du är kontaktbar och att du sett till att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig. Du har rätt att neka besök av fler än två personer samtidigt.

Tackar ingen ja i första omgången skickas erbjudande till nästa fem i kön, och så vidare.

Vill du överlåta egen utrustning i lägenheten?

Då behöver du och den inflyttande göra upp om detta mellan er. Om den inflyttande tar över utrustning som du debiterats kostnad för i besiktningsprotokollet, exempelvis en tvättmaskin, måste du få ett skriftligt intyg från den inflyttande före avflyttning. Intyget lämnas sedan till oss. I annat fall kommer vi att fakturera dig denna kostnad.

5. Städa lägenheten noga – och boka städbesiktning

Innan du lämnar måste du slutstäda. Följ instruktionerna och listan för slutstädning i foldern "Din bostad är besiktigad", så minskar du risken för att få anmärkning vid städbesiktning. Förråd utanför bostaden, liksom garageplats ska också tömmas och städas. Bor du i bostad med uteplats eller tillhörande trädgård, tänk på att det finns regler för hur denna ska lämnas när du flyttar.

Boka städbesiktning i god tid innan avflyttning. Om du får anmärkningar på brister i städningen ska en andra städbesiktning hinna göras. Annars får du betala för att vi anlitar en städfirma.

Om du kommer överens med den inflyttande om tidigare tillträde måste du ändå slutstäda, men vi gör ingen städbesiktning. Ni får istället komma överens om vad som ska gälla för er. Städar du inte tillräckligt riskerar du dock att den inflyttande ångrar sitt önskemål om tidigare inflyttning. Hinner du då inte slutstäda innan ordinarie tillträdesdatum riskerar du att få betala för att vi anlitar en städfirma.

6. Utflyttning och eventuell tilläggsbesiktning

Efter godkänd städbesiktning lämnar du över alla dina nycklar till lägenheten till fastighetsskötaren, även de eventuella kopior du själv gjort.

Tänk på:

 • Om inget annat överenskommits måste du lämna din lägenhet senast 10.00 första vardagen efter att hyresavtalet löpt ut.
 • Du är skyldig att se till att ditt elavtal är gällande under hela kontraktstiden - även om du lämnat lägenheten tidigare.
 • Om vi eller den inflyttande upptäcker fel eller brister som varit dolda eller tillkommit efter besiktning görs en tilläggsbesiktning. Du får en kopia på protokollet och eventuellt faktura för åtgärderna.

Lycka till i ditt nya boende!