Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Nätverkskabel och höghastighetsfiber vid en laptop

Bredband

Vilka tjänsteleverantörer du kan välja på, priser och all annan information om bredband hittar du på Stadsnätets webbplats.

Komma igång med bredband från Stadsnätet

För information och beställning av bredbandstjänster - koppla in din dator i lägenhetens bredbandsuttag och starta webbläsaren. För att göra detta måste din dator vara utrustad med ett nätverkskort och mellan datorns nätverksuttag och bredbandsuttaget i lägenheten använder du en nätverkskabel. Därefter startar du din webbläsare i datorn. Du kan då på stadsnätets portalsida Länk till annan webbplats. (som kommer upp automatiskt) läsa om vilka leverantörer som finns i nätet och vilka tjänster de erbjuder. Du kan också beställa där och bli inkopplad på tjänsten. Inkopplingen av tjänsten kan ta olika lång tid beroende på vilken tjänst du beställer.

Alla kontakter avseende tjänster och funktioner i bredbandsnätet ska ske med din tjänsteleverantör. ABK har inget ansvar för driften och de tjänster som levereras i nätet. Detta fungerar med andra ord på samma sätt som telefoni och förhållandet till Telia eller annan telefonileverantör.

Bredband på annat sätt

Om man vill ha bredband på annat sätt än via Stadsnätet eller om lägenheten inte har bredbandsanslutning till Stadsnätet så finns oftast möjligheten till bredband via telefonjacket (ADSL eller xDSL), mobilt bredband eller via GlobalConnect (endast i Huaröd).

För att finna ut vilka alternativ som då finns så rekommenderar vi att ni gör sökningar på nätet exempelvis via Google alternativt kontaktar tänkbara leverantörer.

Oftast finns åtminstone möjlighet till olika DSL-anslutningar via telejacket hos Telia. Andra tänkbara leverantörer kan vara Bredband i Kristianstad, Tele2 m.fl.

För mobilt bredband så rekommenderar vi att ni frågar er nuvarande leverantör av mobilabonnemang vad de kan erbjuda.

På GlobalConnects webbplats kan du läsa mer om priser, vilka tjänsteleverantörer du kan välja samt all annan information om bredband Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oavsett vad ni väljer så tänk på att så kallade kombinationsabonnemang kan bli ett billigare alternativ än att ha flera leverantörer eller abonnemangsformer.

Felanmälan bredband

All felanmälan skall ske till den tjänsteleverantör som du har avtal med. Denne undersöker sedan problemet och åtgärdar det.

Om tjänsteleverantören mot förmodan inte kan åtgärda felet själv så vänder de sig till kommunikationsoperatören som sköter driften av nätet.

När felet är åtgärdat skall du få rapport om detta.

Du skall aldrig felanmäla ett problem med din(a) bredbandstjänst(er) till ABK eftersom vi inte har möjlighet att felsöka eller administrera bredbandsnätet. All övervakning och administration av bredbandsnätet sker av en kommunikationsoperatör tillsammans med tjänsteleverantörerna. ABK har ingen insyn eller möjlighet till att vidta åtgärder som påverkar driften i sin helhet eller för någon individuell hyresgäst. Om datauttaget är trasigt kan du felanmäla det till vår ordinarie felanmälan på vardagar kl 8.00 - 16.00.

Om du har problem med inloggning i stadsnätets portal eller annat problem med portalen skall du vända dig till stadsnätet (C4 Energi). ABK kan inte utföra några felkorrigerande åtgärder på stadsnätsportalen.

Innan du felanmäler bör du utföra några olika kontroller på din utrustning:

  • Kontrollera noga att din nätverkssladd är hel och funktionsduglig. Detta är det vanligaste problemet då du inte får kontakt med Internet.
  • Ett annat vanligt fel är att konfigurationen av nätverksinställningarna i datorns operativsystem är felaktiga. Kontrollera att dessa är rätt inställda och att det inte finns några felmeddelanden.
  • Har du någon annan utrustning, såsom router eller switch, mellan din dator och datoruttaget så prova att koppla bort sådan utrustning och kontrollera att det fungerar när datorn är direktansluten till datauttaget.
  • Det finns oftast en liten lampa som sitter bredvid nätverksuttaget på datorn. Denna lampa lyser grönt om nätverkskortet i datorn har kontakt med den dataväxel som finns i huset. Lyser lampan inte grönt eller blinkar/lyser i annan färg så är det problem med datorkommunikationen. Detta kan bero både på problem i din dator, router/switch eller på datorväxeln. Kontrollera därför din dator direktansluten till datauttaget först innan felanmälan.

Kan du inte själv kontrollera din dator och/eller ev annan utrustning inklusive nätverkskabel så be någon kunnig vän/granne/datortekniker att hjälpa dig.

Om du felanmäler och detta resulterar i att en tekniker skickas ut för att felsöka i datorn och eventuell annan utrustning i din lägenhet och det sedan visar sig vara fel på din utrustning så kan du bli debiterad en besöksavgift på 800-1000 kr eller mera för besöket.