Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Person som lägger sin lägenhetsnyckel i nyckettuben

Nyckeltub

Enligt hyreskontraktet har ABK rätt att ha nyckel till din bostad. Vi har valt att inte utnyttja den rätten, utan vi har istället avskaffat alla huvudnycklar. Du kan alltså känna dig trygg med att de nycklar som du fått till din lägenhet är de enda nycklar som kan öppna den.

För att ABK skall kunna utföra servicearbeten av olika slag så är det ibland nödvändigt att vi får tillträde till lägenheten. För att du inte skall behöva vara hemma om du inte vill eller kan, så har vi installerat en så kallad dörrnyckeltub i lägenhetsdörren.

Nyckeltuben är enkel att använda

Ger du ABK eller annan servicepersonal tillåtelse att gå in i lägenheten fast att du inte är hemma så lägger du bara lägenhetsnyckeln/nycklarna i tuben från insidan. Servicepersonalen låser upp tuben från utsidan med tubnyckeln och tar ut lägenhetsnyckeln/nycklarna och öppnar dörren.

Efter servicearbetet lägger servicepersonalen tillbaka lägenhetsnyckeln/nycklarna i dörrnyckeltuben. När du kommer hem så tar du bort lägenhetsnyckeln/nycklarna från tuben.

Så här gör man

  • Tag bort plastlocket
  • Lägg lägenhetsnyckeln/nycklarna i nyckeltuben
  • Tryck fast plastlocket
  • Servicepersonalen använder lägenhetsnycklarna och lägger sedan tillbaka dem
  • Tag bort plastlocket
  • Tag ut nycklarna
  • Tryck fast plastlocket

OBS! Förvara inte nycklarna i onödan i nyckeltuben.