Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Återvinningssymbol och blandade sopor på ett träbord

Sopsortering

Alla hushåll i Kristianstads kommun har samma insamlingssystem för av­fall. Sorteringen av sopor sker i huvudsak i två fraktioner: matavfall och brännbart avfall.

Det är viktigt att du slänger ditt avfall i rätt behållare. Slängs en enda påse med brännbart i en behållare med matavfall innebär det att Renhållningen tar betalt för tömning av behållaren som om allt vore brännbart. Då avgiften är mycket högre för tömning av brännbart, blir det en ökad kostnad för ABK, och i förlängningen även för hyresgästerna.

Sortera rätt för miljöns skull

Vi vill erbjuda sopsortering i många fraktioner redan i fastigheten, men det är inte alltid det finns förutsättningar till det. Det finns därför olika sorteringslösningar i olika fastigheter. Tala med fastighetsansvarig för information om hur det fungerar där du bor.

Sopsortera rätt!

Följs inte rutinerna för sophantering kan störningsbrev utdelas till berörd hyresgäst, vilket i förlängningen kan leda till att hyresavtalet sägs upp.

Övrigt avfall

Övrigt avfall måste också sorteras. Återvinningsmaterial som pappers- och plastförpackningar, wellpapp, flaskor, metall och tidningar återvinner du som vanligt och tar till närmaste återvinningsrum i anslutning till fastigheten. Om det inte finns så tar du det till närmaste återvinningsstation eller till Renhållningens återvinningsstation Returum, Optovägen 2.

Skölj ur förpackningarna med kallt vatten och låt dom torka. Platta ihop förpackningarna så tar de inte lika stor plats.

Släng aldrig grovsopor i soprummet

Grovsopor, som möbler och annat skrymmande avfall, får aldrig slängas i soprummet. Behöver du slänga grovsopor? Kontakta din fastighetskötare eller logga in på Mina sidor för mer information.

Du får inte heller slänga farligt avfall och elavfall i soprummet, utan detta lämnar du till Renhållningens återvinningsstation Returum, Optovägen 2. Detta för att den kommunala renhållningen skall kunna ta hand om det på ett miljöriktigt sätt!

Exempel på farligt avfall

 • Bilbatterier, bränslen och oljeprodukter.
 • Gifter och bekämpningsmedel, lim-, färg- och lackrester.
 • Lysrör, lågenergilampor och annat som innehåller kvicksilver.
 • TV-, stereo- och videoutrustning.
 • Vitvaror, mikrovågsugnar, datorer, lampor och el-sladdar.

Brännbart avfall

Ur det brännbara avfallet utvinns energi genom förbränning. Energin nyttjas som el och fjärrvärme.

Du får inte slänga ditt brännbara avfall i bärkassar (ex från Konsum eller Ica) då dessa räknas som förpackningar som ska sorteras.

Brännbart avfall får du däremot gärna packa i avfallsplastpåsar. Tänk på att linda in vassa föremål i till exempel tidningspapper innan du slänger det, annars kan det skära hål på påsen.

Exempel på brännbart avfall

 • Dammsugarpåsar
 • Tops
 • Blöjor och bindor
 • Porslin och keramik
 • Ljusstumpar
 • Kassett- och videoband
 • Trasiga kläder

Matavfall

Näringsämnen från matavfallet sprids på våra åkrar.

Använd ALLTID den kostnadsfria papperspåsen. Ta två påsar om det är extra blött. Är du osäker på var den finns så tala med din fastighetsskötare. Använd ALDRIG plastpåse.

Exempel på matavfall

 • Matrester
 • Potatisskal
 • Kött- och fiskavfall
 • Grönsaksrester
 • Kaffefilter
 • Kaffesump
 • Hushållspapper