Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Illustration på ett badrum efter ett stambyte

Stambyte

I många av våra fastigheter genomför vi kontinuerligt stambyten, eftersom rörstammar och vattenledningar är gamla och slitna och behöver förnyas och bytas ut.

De har slitits ut under årens lopp och måste nu förnyas och bytas ut. Det kallas att byta stammar. I samband med att vi åtgärdar detta, passar vi på att helrenovera badrummen. Bor du i en fastighet som kommer att få stammarna bytta kommer du att få information i god tid innan renoveringarna påbörjas.

Information till dig som bor i en fastighet där stambyte är planerat

Hur lång tid tar renoveringen?
Ett stambyte och en badrumsrenovering tar vanligtvis cirka fem till nio veckor per lägenhet i ett trapphus. Under vissa perioder kommer arbetet att pågå mer intensivt. Det beror bland annat på att materialen som används har olika torktider. Hantverkare kommer att finnas i lägenheten så gott som dagligen och de arbetar vardagar mellan 7.00 och 16.00.

Kan man bo kvar?
Det går att bo kvar under byggtiden, även om det blir en del besvär med damm och buller, särskilt i början av renoveringstiden. I din lägenhet kommer du om du så önskar att få en tillfällig torrtoalett av samma typ som används i fritidshus. Denna byts ut varje vecka eller oftare om det behövs. Dusch och tillgång till toalett kommer att finnas i särskilt utrymme nära eller i huset, dit enbart berörda hyresgäster har tillträde.

Hemförsäkring
Tänk på att skydda dina tillhörigheter på bästa möjliga sätt och plocka undan särskilt värdefulla saker. Din hemförsäkring gäller den tid stambytet pågår och ersätter eventuella skador och förluster på personliga tillhörigheter vid inbrott, brand- eller vattenskada. Vissa begränsningar i försäkringsskyddet kan finnas beroende på försäkringsbolag och försäkringens omfattning.

ABK och de entreprenörer vi anlitar har ett gemensamt ansvar för att förhindra att skador uppstår. Skulle olyckan trots allt vara framme har vi en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador. Om skada eller stöld trots alla försiktighetsåtgärder skulle inträffa, ska du anmäla det till ABK och vid stöld även till polisen. Vid ersättningsbar skada på lösöre, som entreprenörerna är orsak till ersätter vi den självrisken (max 1 500 kronor per skada) som gäller enligt försäkringsvillkoren i din hemförsäkring.

Besiktning av lägenheten
När renoveringen är klar kommer lägenheten att slutbesiktigas och eventuella besiktningsanmärkningar kommer att åtgärdas.

Till sist...
Ditt renoverade badrum kommer att bli fräscht och lättstädat. Genom våra åtgärder minimeras risken för framtida skador i fastigheterna. Du får helt enkelt en tryggare och säkrare inomhusmiljö.

Vi kommer att göra allt för att genomföra stambytet på ett så smidigt sätt som möjligt. Vi ser fram emot ett gott samarbete under arbetets gång och kom ihåg att du alltid kan kontakta vår personal om du har frågor, stora eller små!