Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Ett finger som trycker på en brandvarnare för att testa den så att den fungerar

Brandskydd

Här hittar du information om ABKs regler för brandskydd samt vad du som boende kan göra för att förebygga och hantera brand i din bostad eller fastighet.

Du ansvarar själv för att kontinuerligt testa så att brandvarnare i din bostad fungerar. Bästa sättet att göra detta är att tända en tändsticka och blåsa ut den direkt under varnaren. Behöver batteriet bytas hör du av dig till felanmälan, och då byter ABK ut hela brandvarnaren.

Känner du att du behöver du fler brandvarnare i din bostad får du själv tillhandahålla och underhålla dessa.

Det är viktigt att du har bra brandskydd i din bostad. De flesta försäkringsbolag har prisvärda paket, exempelvis med brandsläckare och brandfilt, så det bästa är att kolla med ditt hemförsäkringsbolag.

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut. Du är säkrare i din lägenhet än i trapphuset. Lägenheten fungerar som en brandcell och kan hålla ute röken en viss tid.

Om det brinner i din lägenhet och du inte kan släcka själv så utrym och stäng dörrarna efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. Räddningstjänst och sjukvårdspersonal måste komma fram. Det är därför förbjudet att använda trapphuset som förvaringsutrymme. Allt som placeras i trapphuset omhändertas av ABK, exempelvis cyklar, barnvagnar och dörrmattor.

Använd aldrig hiss om du känner röklukt eller om du vet att det brinner.

Det är förbjudet att ha brandfarliga gaser och vätskor i förråd, garage eller cykelförråd och ingenting får förvaras i utrymmen utanför förråden. Kontrollera med fastighetsansvarig om det finns tillåtna förvaringsutrymmen för moped och motorcykel i fastigheten.

Stängda branddörrar ska hållas stängda och de som är uppställda med magnet ska kunna stängas utan problem. Det är absolut förbjudet att blockera branddörrarna. Se också till att alla dörrar är stängda när du lämnar källare eller vind och håll utrymningsvägar fria.

Har du en kakelugn eller eldstad i din lägenhet är det eldningsförbud i dem på grund av brandsäkerhet.

Allmänna tips

 • Se till att ha brandskyddsutrustning, som brandsläckare och brandfilt, i bostaden. Glöm inte att brandsläckare har "bäst-före-datum".
 • Se till att alla i hushållet vet var brandsläckare och brandfilt finns, samt att alla kan hantera dem.
 • Se till att alla i hushållet vet hur man ska handskas med brandfarliga vätskor och oljor.
 • Se till att hålla fritt från damm vid dator, tv och vitvaror, och att spisfläkten är rengjord.
 • Om du har barn - se till att hålla tändare och tändstickor utom räckhåll för barnen.
 • Släck stearinljus när du lämnar rummet.
 • Se till att stearinljus sitter stadigt utan risk för att ramla.
 • Se till att alla sladdar och kontakter är hela och att inga skarvsladdar ligger i kläm.
 • Använd skarvdosor och skarvsladdar i så liten omfattning du kan.
 • Se till att glödlampor har rätt watt.
 • Låt inte stickkontakt till exempelvis brödrost eller kaffekokare sitta i alltid, enbart vid användning. Alternativt installera timer.
 • Placera inte lampor för nära brännbara föremål.
Illustration, en grupp människor som håller i olika brandskydd som till exempel brandfilt, brandsläckare och brandvarnare