Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
En ensam glödlampa hänger från ett betongtak

Skyddsrum

Det finns ca 130 skyddsrum i ABK:s fastigheter. Om regeringen beslutar om höjd beredskap ansvarar fastighetsägare för att öppna och ställa i ordning skyddsrum inom 48 timmar.

Var finns närmsta skyddsrum?

På hemsidan för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) finns en ”skyddsrumskarta”, som du hittar här:

Hitta ditt närmaste skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Vad finns i ett skyddsrum och hur fungerar det?

På Krisinformation.se finns frågor och svar:

Skyddsrum – så funkar det - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Skyddsrum som finns i ABK:s fastigheter

Det finns ca 130 skyddsrum i ABK:s fastigheter. Om regeringen beslutar om höjd beredskap ansvarar fastighetsägare för att öppna och ställa i ordning skyddsrum inom 48 timmar. Utrymmena används idag till annat, exempelvis förråd eller cykelrum, men är konstruerade så att de snabbt ska kunna återställas till skyddsrum i händelse av kris. Då kommer också låssystem till de fastigheter som har skyddsrum att öppnas upp, så att närboende som annars inte har tillgång till fastigheten kommer in.

Läs mer här:

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

ABK ser över sina fastigheter och berörda utrymmen såsom skyddsrum kontinuerligt. Med anledning av det aktuella säkerhetsläget genomför vi nu en ny översyn.