Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Illustration med oroliga grannar som knackar på en lägenhetsdörr

Var uppmärksam, rädda liv

Alla har rätt till ett tryggt boende hos ABK, utan rädsla och oro för våld i hemmet. För många barn och vuxna är våld tyvärr en del av vardagen. Vi önskar att både du som granne och vi som jobbar på ABK vågar agera om man är orolig för att någon far illa. Hör eller ser du något som gör dig orolig, gå och ring på hos grannen.

Ta kontakt och visa att du bryr dig

I ett bostadsområde kan man uppmärksamma saker hos sina grannar som är värda att bry sig om. Det kan vara oro för våld, eller att man märker att någon är ensam eller verkar må dåligt.

Att visa omtanke kan rädda liv, ring på hos din granne och fråga hur det står till. Vid behov hämta hjälp! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

Är du orolig för ett barn?

Om du är orolig att barn far illa eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg kontaktar du omedelbart Arbete och välfärdsförvaltningen på Kristianstads kommun. Det är vår plikt som vuxna. Du behöver inte vara säker på att något är fel för att anmäla, det räcker med din känsla av att något inte står rätt till. Sedan är det upp till Arbete och välfärdsförvaltningen att utreda situationen och göra en bedömning.

Läs mer och gör en anmälan genom att klicka på länken. Barnen är vår framtid, tack för att du står upp för dem.

Vid akuta eller hotfulla situationer kontakta alltid polisen först.

Viktiga telefonnummer

Sociala jouren 040-676 90 58

Socialtjänsten 044-13 50 00

Polis 114 14

Vid nödsituation 112

Huskurage

ABK är anslutna till Huskurage, en ideell organisation som verkar för att förebygga, förhindra och stoppa våld mot närstående genom att sprida kunskap och metoder till grannar, bostadsbolag och kommuner.