Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
En bil med laddluckan öppen och ansluten elkontakt

Ladda ditt elfordon

På flera platser i vårt bestånd finns laddplatser där man som hyresgäst kan ladda sin elbil - och fler och fler platser tillkommer.

Skaffa laddkort

För att kunna ladda ditt fordon behöver du ett laddkort som kan beställas via C4 Energis webbplats Länk till annan webbplats., ange ”ABK” i fältet Företag.

Regler för laddning

Endast ABK-hyresgäster har möjlighet att använda laddplatserna.

Att ladda ditt fordon via ABK:s laddstolpar kostar 4,50 kr/kWh.

Det är endast tillåtet att stå på laddningsplatserna under pågående laddning och högst i fyra timmar. Tänk på att du måste använda P-skiva och att den ska ligga synlig i framrutan. Parkeringsavgift på platser med laddstolpar regleras på samma vis och med samma avgift som resterande parkeringsplatser i området.

Laddning av elfordon är endast tillåten på ABK:s egna laddstationer. Det är absolut förbjudet att ladda elfordon i ett vanligt eluttag, exempelvis i ett hyrt garage, i allmänna utrymmen eller i lägenheten. Dessa eluttag är inte utformade för den sorten av laddning och utgör därför en stor brandrisk.

Här finns laddplatser där du kan ladda ditt elfordon

Här planerar vi nya laddstolpar

  • Östermalms Park

Vill du ladda elbil på ditt område?

Kontakta då Kundcenter på kundcenter@abk.se eller 044-780 32 00, så ser vi över möjligheten att installera laddstationer nära dig.