Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Illustration på ett badrum efter stambyte

Information angående ombyggnad av badrum och kök samt stambyte

Varför stambyte?

Befintliga vatten- och avloppsledningar i huset är dåliga och måste bytas till nya.

I samband med stambytet helrenoveras badrummen så att bl.a. tätskikt, golvbrunnar, vattenrör uppfyller dagens normer och krav.

Vad händer i badrummet?

 • Befintlig inredning, golv- väggbeklädnader, gamla vattenrör och avloppsrör tas bort.
  Håltagning och dragning av nya stammar.
  Nytt tätskikt, plastmatta och kakel monteras.
  Ny inredning wc-stol, tvättställ, jordat eluttag mm.
  Förberedelse för tvättmaskin .
  Vattenmätare för individuell vattenmätning installeras.

Badrumsutrustning

Dusch och blandare
Dusch och blandare
Tvättställ
Tvättställ
Badrumsskåp med LED-belysning
Badrumsskåp med LED-belysning
Krokar
Krokar
Handdukstork
Handdukstork
Pappershållare
Pappershållare
LED-belysning i tak
LED-belysning i tak
Dusch eller badkar med duschdraperi
Dusch eller badkar med duschdraperi
Vägghängd toalettstol
Vägghängd toalettstol

Före och efter

Badrum före stambyte
Badrum före stambyte
Badrum efter stambyte
Badrum efter stambyte
 • Badrummet får helkaklade vita väggar och plastmatta på golv.
 • Gästtoalett får vit vävtapet och plastmatta på golv.
 • Handfat och toalettstol byter plats med varandra för att öka tillgängligheten.

Vad händer i köket?

 • Vatten- och avloppsrör rivs och byts till nytt.
 • Ny köksblandare.
 • Förberedelse för diskmaskin.
 • Nya bänkskivor och nytt vitt kakelstänkskydd.
 • Ny belysning under överskåp vid diskbänk.
 • Befintlig köksinredning höjs och kryddlådan tas bort.
 • Ojordade eluttag i kök byts ut till jordade. Takuttag till nya EU standarden DCL.

Nya rördragningar

Nya rör behöver ibland dras på nya ställen i din lägenhet. De kommer att byggas in i en ”låda” på din vägg eller i taket. Det blir en mindre förändring i din lägenhet, det kan tex beröra hall, kök, eller sovrum.

Den nya delen på väggen kommer att målas vit och övriga väggar behåller den gamla tapeten /kulören som finns idag.

Entreprenören meddelar i god tid om din lägenhet är berörd av arbete i sovrum och vilka förberedelser som behöver utföras.

Rördragningar före
Rördragningar före
Rördragningar efter
Rördragningar efter

Säkrare el i din lägenhet

Automatsäkringar och jordfelsbrytare

Lägenhetens elcentral byts ut till ny med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Om något fel skulle uppstå i elanläggningen eller i en apparat, känner jordfelsbrytaren av detta och bryter strömmen i hela lägenheten innan någon person eller egendom skadas.

Elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare

Eluttag i kök

Ojordade eluttag i kök byts ut till jordade. Detta innebär om du har äldre lampor eller apparater kommer dessa inte att passa till de nya uttagen. Enligt en ny EU standard kommer DCL takuttag monteras.

Ojordade stickkontakter
Stickkontakter som ej går att använda i jordat eluttag
jordade stickkontakter
Stickkontakter som går att använda i jordat uttag
DCL-takuttag och stickkontakt
DCL-takuttag och stickkontakt

Tänk på att du måste ha kunskap om elarbete för att göra byten av stickkontakter.

ABK byter inte stickkontakter.

Valblankett

 • Fyll i valblanketten.
 • Svarar du digitalt signerar du via getaccept.
 • Får du informationen i pappersform skickar du den i bifogat svarskuvert.
 • Lämnas den inte in i tid väljer ABK ett standard val.
 • Valblanketten sätts upp på insidan av din lägenhetsdörr när stambytet startar, låt den sitta kvar tills besiktningen är klar, då tar entreprenören ner den.
Valblankett

Val av golvmatta i badrum

Golvmatta Grey
Grey
Golvmatta Taupe
Taupe
Golvmatta Mortar
Mortar

Gästtoalett får samma val som du gjort i badrummet. Du kan inte välja olika kulör på plastmatta i gästtoalett och badrum.

Val av badkar eller dusch

Badrum med dusch
Badrum med dusch
Badrum med badkar
Badrum med badkar

Väljer du badkar, kan du inte välja installation av tvättmaskin.

Vid val av tvättmaskin i badrum

 • Samtliga badrum förbereds med anslutning för el, vatten och avlopp för tvättmaskin. (Undantag finns vid val av badkar.) Vatten kopplas enbart på vid installation av tvättmaskin.
 • Tvättmaskin kan ej kombineras med badkar.
 • Enligt elsäkerhetsverket måste tvättmaskin stå på ett benstativ på minst 10 cm.
 • Du som hyresgäst köper tvättmaskin och benstativ.
 • Tvättmaskin ska vara med fast anslutning och IP märkt, IP 44 eller IPx4.
 • Installation utförs endast om tvättmaskin och benstativ finns i lägenheten, under tiden stambyte pågår i lägenheten.
 • Entreprenören installerar inte tvättmaskin i efterhand.

Alternativ vid val av tvättmaskin:

 • Tvättmaskin och benstativ tillhandahållen av hyresgäst inkopplas
 • Ingen tvättmaskin installeras
Benstativ till tvättmaskin
Benstativ till tvättmaskin

Val av bänkskiva i köket

Virrvarr mörk
Virrvarr mörk
Lava Tvist
Lava Tvist
Ask
Ask
Virrvarr ljus
Virrvarr ljus

Vid val av diskmaskin i kök

 • Samtliga kök förbereds med anslutning för golvstående diskmaskin eller bänkdiskmaskin, beroende på hur köket är utformat.
 • Golvstående diskmaskin måste passa i befintlig öppning bredvid vaskskåpet i köksinredningen, finns inte denna öppning är enbart inkoppling av bänkdiskmaskin valbart.
 • Enligt försäkringsbolagen måste golvstående diskmaskin stå på ett läckageskydd för diskmaskin.
 • Du som hyresgäst köper diskmaskin och läckageskydd.
 • Det är du som hyresgäst som ansvarar för att du köper rätt typ av diskmaskin med rätt mått, vi gör inga ändringar i befintlig köksinredning.
 • Installation utförs endast om diskmaskin och läckageskydd finns i lägenheten, under tiden stambyte pågår i lägenheten. Läckageskydd är endast krav vid installation av golvstående diskmaskin.
 • Entreprenören installerar inte diskmaskin i efterhand.
Bänkdiskmaskin
Bänkdiskmaskin
Befintlig öppning i köksinredning bredvid vaskskåp
Befintlig öppning i köksinredning bredvid vaskskåp
Läckageskydd till golvstående diskmaskin
Läckageskydd till golvstående diskmaskin

Alternativ vid val av diskmaskin

 • Golvstående diskmaskin och läckageskydd tillhandahållen av hyresgäst inkopplas.
 • Bänkdiskmaskin tillhandahållen av hyresgäst inkopplas.
 • Ingen diskmaskin installeras.

Förberedelser inför stambyte

Hall

Hallen fungerar som transportväg under byggtiden. Därför är det viktigt att hallen är tom och att du flyttar möbler, tavlor, mattor, lampor, skor och ytterkläder till annat rum. Har du ställt undan innerdörrar som tillhör hallen i ditt källarförråd ska dessa lyftas på plats.

Förråd

Källar-/lägenhetsförråd och klädkammare kan bli berörda av arbeten och kan i vissa fall behöva tömmas. Är ditt förråd berört blir du meddelad minst 5 dagar innan det behöver tömmas. Du blir då anvisad ett annat förråd, under tiden arbete pågår i ditt förråd.

Illustration av hur man förbereder i hallen inför stambyte

Badrum och gästtoalett

Plocka bort alla personliga och lösa tillhörigheter och städa av badrummet. Har du en tvättmaskin låter du den stå kvar, entreprenören kopplar bort den innan de börja riva.

Illustration på hur man förbereder badrummet för stambyte

Kök

Diskbänk och bänkskivor ska vara fria från föremål. Skåp under diskbänk ska tömmas och städas av. Eventuellt behöver fler skåp tömmas. Entreprenören meddelar vilka skåp som berörs. Har du köksmattor ska dessa rullas ihop och förvaras i annat rum. Har du diskmaskin låter du den stå kvar, entreprenören kopplar bort den innan arbetet startar i köket.

Diskmaskin som inte är fackmannamässigt installerad, återinstalleras inte.

Illustration på hur man förbereder köket inför stambyte

Tillgång till dusch, toalett och vatten

 • Vatten och avlopp stängs under tiden renoveringen pågår i din lägenhet.
 • Det kommer att finnas tillgång till kallt vatten och utslagsvask i trapphuset.
 • Tillgång till toalett, dusch och diskutrymme kommer att finnas, plats meddelas senare.
 • I din lägenhet kommer du att få en tillfällig torrtoalett /skogstoa.
 • Tvättstugan fungerar som vanligt under tiden för stambytet. Den kommer stängas kortare perioder för arbeten.

Entreprenören informerar er hyresgäster i god tid innan.

Skogstoa i din lägenhet

Skogstoan sätts in i din lägenhet i samband med att vi påbörjar arbetet i badrummet. Den är luktfri om du följer anvisningarna som lämnas med.

Vid behov av HCP-sits med benställning, meddela detta i god tid innan stambytet startar.

Toan töms 1 gång/vecka. Skogstoan får väga max 15 kg vid tömning, det väger den när den är halvfull.

Skogstoa
Skogstoa med sits

Hur lång tid tar renoveringen?

Stambyte med badrumsrenovering tar vanligtvis fem till sex veckor per lägenhet. Skulle badrummet vara fuktskadat tillkommer tid för uttorkning.

Hantverkare kommer att finnas i din lägenhet periodvis på vardagar, de arbetar mellan kl 07.00-16.00

Stambytet startar i huset, september 2021. Entreprenören kommer i god tid informera dig när renoveringen startar i din lägenhet.

Störningar och avbrott

Under tiden arbetet pågår i huset kan vatten och el tillfälligt stängas av. Detta kan bero på avborrning av vattenrör eller elkabel.

Vår ambition är att minimera dessa störningar. När detta inte kan undvikas, samt vid längre avbrott kommer alla hyresgäster informeras.

Städning av lägenhet

I samband med renovering av badrum och kök kommer det att bli dammigt i lägenheten, det är ofrånkomligt. Entreprenören monterar plast med dragkedja i dörrhål till de utrymmen där de inte ska arbeta.

När alla arbeten i lägenheten är slutförda, slutstädas de utrymmen som varit berörda av arbetet. I de flest fall gäller det kök, hall och badrum (ej personliga tillhörigheter). Byggdamm finns kvar i lägenheten en tid efter renoveringen, detta avtorkas av hyresgäst.

Entreprenören tillhandahåller plast om ni vill skyddstäcka något i lägenheten.

Skyddspapp på golvet i en lägenhet som håller på att renoveras
Golven skyddas med papp i de rum som berörs av stambytet.

Hemförsäkring

Din hemförsäkring gäller under den tid stambytet pågår. Vid eventuell försäkringsskada ska du anmäla det till ditt försäkringsbolag, men även till ABK.

Vi och de entreprenörer vi anlitar har ett gemensamt ansvar för att förhindra att skador uppstår.

Hantverkarna måste alltid stänga porten och lägenhetsdörren vid varje passage och de ska också kunna uppvisa legitimation.

Illustration av en hand som håller i ett ID-kort

Försyn och besiktning

Försyn utförs i din lägenhet innan stambytet startar. Vid försyn görs en besiktning av din lägenhet och befintliga skador i lägenheten noteras.

Besiktning utförs när stambytet är klart i din lägenhet. Vi besiktigar de utrymmen där arbete har utförts. Eventuella anmärkningar ska av entreprenören åtgärdas efter besiktningen.

Ni blir informerade när försyn och besiktning planeras i din lägenhet.

Nyckel i tuben och elektroniskt lås

Vid försyn monteras ett elektroniskt lås på din dörr. Detta fungerar som ett passagesystem för entreprenören. Det är bara de som är registrerade i systemet som kommer in i din lägenhet mellan kl. 07:00-16:30.

Låset sitter på din dörr under renoveringstiden (ca 6 veckor) och tas bort när stambytet är klart i din lägenhet.

OBS! Nyckel ska ligga i tuben under de 6 veckorna som renoveringsarbetet pågår i din lägenhet.

Det förekommer att vi behöver utföra arbeten före och efter renoveringsarbetet av din lägenhet, exempel på sådana arbeten är injustering av värme och ventilation. Då skickar vi ett meddelande till dig, fem dagar innan så du kan lägga nyckel i tub.

Elektroniskt lås
Så här ser det elektroniska låset ut när det är monterat på din dörr
Illustration på en nyckeltub och hur man lägger nyckeln
Nyckel i tuben

Vilken hyra betalar jag under stambytet?

 • Under den tid renoveringsarbetet pågår i lägenheten betalar du hyra precis som vanligt.
 • När arbetet är klart i lägenheten betalas ersättning ut via avdrag på hyresavin för halva den tid som arbetet pågått i lägenheten. Ersättningen är en kompensation för störningar och olägenheter som kan uppstå i samband med stambytet.
 • När stambytet är klart träder även hyreshöjningen i kraft. Hyreshöjningen och den individuella vattenmätningen förhandlas fram mellan Hyresgästföreningen och ABK.
 • Individuell vattenmätning, startar en tid efter stambytet är klart. ABK skickar ett brev och meddelar innan vattenmätningen startar.
Vattenmätare för varm- och kallvatten
Vattenmätare för varm- och kallvatten

Har du fler frågor?

Vänligen kontakta Kundcenter via telefon, e-post eller chatt.