Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Lyftkran som håller på att flytta ett takskydd

Information angående renovering på Sommarlust

Gäller Grönbetesvägen 33-57 (etapp 2).

Vad vi ska göra:

 • Byta ventilation, montera nya fläktar på taket och förse samtliga lägenheter med volymkåpa (köksfläkt).
 • Byte av avloppsrör i mark samt i källare.
 • Byta radiatorer (element) i samtliga lägenheter.
 • Byta ut träförråden i källaren till Troax gallerförråd.
 • Byta entrépartier och installera passagesystem med porttelefon.
 • Installera elektronisk tvättstugebokning.
 • Förlänga ett trapphus i varje hus upp till fläktrum.
 • Takbyte.

Läs mer ingående om respektive åtgärd nedan.

Kök och ventilation

Varje lägenhet kommer få volymkåpa (köksfläkt) i kök och badrumsventilen kommer kopplas på den nya ventilationen. Vi kommer även att sätta igen befintlig tilluftsventil i sovrum och tilluften kommer i stället tillföras genom ny ventil bakom de nya elementen. Befintliga frånluftskanaler från kök och badrum kommer att tätas genom glidgjutning och ett nytt fläktrum kommer att byggas på vind.

Värme och element

Alla element kommer att bytas ut.

Källare

Samtliga matkällarförråd kommer att stängas och källarförråd kommer att bytas ut mot nya Troax-förråd.

Tryggt trapphus

Elektroniskt passagesystem ger dig och dina grannar ett tryggare boende och en smidigare vardag. I passagesystemet ingår porttelefon och entrédörrarna öppnas med tagg.

Elektronisk tvättstugebokning

Med elektronisk tvättstugebokning och låsning av tvättstugan är det bara du som bokat som kan komma in. Du kan även se lediga tvättider och boka tvättstugan via ABK:s mina sidor.

Avlopp

Byte av avloppsrör kommer dra med sig omfattande grävarbetet på området.

Takbyte

Taken kommer att bytas på samtliga fastigheter.

Tidsplan

Området är indelat i tre etapper:

 • Etapp 1, Oxhagsvägen 31-35, Grönbetesvägen 15-21, Grönbetesvägen 23-31.
  Slutfört enligt tidsplan.
 • Etapp 2, Grönbetesvägen 33-57
  Arbetet påbörjades i februari 2023 och planeras vara klart hösten 2024.
 • Etapp 3, Grönbetesvägen 59-83 planeras att påbörjas i slutet av år 2024.

Så förbereder du dig:

Håll dig uppdaterad

Tänk på att kontrollera din brevlåda varje dag – det kan finnas viktig information från ABK eller entreprenören. Vi behöver också ha aktuellt telefonnummer och mailadress till dig, för att kunna komma i kontakt med dig. Logga in på Mina sidor på abk.se och kontrollera så att dina kontaktuppgifter stämmer.

Nyckel i tuben vid rätt tillfälle

Du behöver lägga nyckel i tuben om du fått information om när arbetet ska utföras i din lägenhet och du inte kommer vara hemma vid den tidpunkten.

Flytta möbler

Inför en del arbetsmoment kan du behöva förbereda genom att till exempel flytta undan gardiner eller möbler. Om detta inte görs blir det omöjligt att utföra arbetet på utsatt tid.

Buller och ersättning

Ljudstörningar kommer att förekomma under hela byggtiden. Ingen nedsättning av hyran kommer att utgå, då renoveringen räknas om ett sedvanligt underhåll.

Har du frågor kontakta ABK:

Åse Båvmark 044-780 68 07
Ombyggnadssamordnare ABK

Eva Johansson 044-780 32 38
Projektledare ABK

För byggfrågor kontakta Skanska:

Tobias Nilsson 010 449 0973
Platschef Skanska