Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Galleria Boulevard i centrala Kristianstad

ABK har lämnat anbud på Galleria Boulevard

Förhandlingar pågår mellan AB Kristianstadsbyggen (ABK) och Galleria boulevards ägarkoncern om ett köp av gallerian i centrala Kristianstad. Under onsdagen samlades kommunstyrelsen och ABK:s styrselse till gemensam information och diskussion.

– Ett köp av gallerian skapar spännande möjligheter. Vi har från den politiska ledningen uppmuntrat ABK att hitta lösningar som underlättar utvecklingsarbetet för en mer levande stadkärna. Det här är ett stort och viktigt steg i det arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M).

Beslut om försäljning väntas i början av december. Båda parter strävar efter att kunna genomföra affären innan årsskiftet.

– Vi ser en potential i fastigheten. Vi är övertygade om att vi som lokal fastighetsägare tillsammans med kommunen har stora möjligheter att skapa något som verkligen blir en tillgång för våra kommuninvånare och för besökare i ett långsiktigt perspektiv, säger Christer Nilsson, ordförande i ABK.

ABK har redan idag, utöver bostadsfastigheter, även kommersiella lokaler och lokaler för offentlig verksamhet. Vid ett förvärv är planen att galleriafastigheten läggs i dotterbolag till ABK, för att möjliggöra en flexibel utveckling och för att bolagets bostadshyresgäster inte ska påverkas av affären.

– Det är klart att en så omfattande satsning innebär en viss risk, men det behövs offensiva satsningar för att lyckas behålla och öka attraktiviteten för stadskärnan, säger Christer Nilsson.

Galleria Boulevard öppande 2013. Idag finns 23 aktiva verksamheter i byggnaden. Förutom butiker, biograf, gym, caféer och restauranger ingår drygt 1 000 parkeringsplatser. Kristianstads kommun köpte 2021 den södra delen av galleriabyggnaden. Om affären nu går genom innebär det att Kristianstads kommunkoncern får full rådighet över hela byggnaden.

– I nuläget går det inte att säga så mycket om framtidsplanerna eller om detaljerna i affären, medan förhandling pågår. Alla frågor som kan påverka processen kan vi diskutera när affären är klar men det krävs en rad politiska beslut för att affären ska kunna ghenomföras och därför har vi haft inledande diskussioner idag, säger Camilla Palm.