Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Illustration av en humla som flyger över en blomsteräng

Biologisk mångfald

På ABK är vi vana vid att förvalta vår utemiljö. Vi jobbar aktivt med biologisk mångfald för att det naturliga ekosystem, som är en förutsättning för allt liv på jorden, ska kunna leva vidare.

Det behövs stora ytor för att göra skillnad men en bit här och där är bättre än inget, vi behöver börja med att ändra inställning och långsiktigt tänk inom vårt boende som utemiljö.

Exempel på åtgärder som har utförts eller planeras:

 • Anlägga ängsmark.
 • Låta gräset växa på sina ställen.
 • Plantera nya, olika sorters, träd.
 • Förnya och anlägga nya blommande planteringar
 • Placera ut ex. fågelholkar, insektshotell och fågelbad
 • Plantera större mängder vårlök för att erbjuda tidig blomning.
 • Fälla sjuka träd och spara ved och grenar för att skapa så kallad faunadepå.
 • Bekämpa och hindra spridning av invasiva växtarter vilket är det största hotet mot biologisk mångfald.

Du som hyresgäst kan hjälpa till genom att:

 • Hjälpa till att hålla rent i boendemiljön och värna om den grönska som finns på din bostadsgård och omgivning.
 • Respektera eventuella avspärrningar för att hjälpa oss i vårt arbete. Ex vid bekämpning av invasiva växter eller blivande blomsterängar.
 • Tipsa om idéer som har med ämnet att göra. Kanske finns det utrymme att göra något på din gård? Det kan vara stort som smått – kontakta din fastighetsskötare.
 • Hjälpa till att upptäcka och rapportera in via felanmälan, misstänkta invasiva växtarter.
 • Vara ambassadör inom ämnet och sprid kunskap om hur viktigt detta arbete är.