Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Vackra solstrålar i en grön skog

Grön omställning i flerbostadshus

I projektet Grön omställning i flerbostadshus jobbar ABK med ett verktyg som heter klimatstegen som har utvecklats av Catarina Warfvinge på LTH.

Målet med klimatstegen är att stegvis minska klimatpåverkan i befintliga byggnader. Med hjälp av klimatstegen ska vi inventera och utvärdera ett antal av våra byggnaders klimatpåverkan.

Flexibelt, enhetligt och effektivt – nya vägar för flerbostadshus

Detta projekt samlar nyckelaktörer som ägare av flerbostadshus, kommuner, energibolag och universitet för att stärka investeringar i energieffektivitet och sektorkoppling. Syftet är att utveckla och testa lösningar som stöder övergången till förnybar energi och förbrukningsflexibilitet i flervåningshus.

Logo Grön omställning i flerbostadshus
EU-logotyp för projektet