Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Solcellspaneler på taket på vårt snickeri och måleri

Solenergi

Det finns många fördelar med solenergi, bland annat är miljöpåverkan minimal, omvandlingen från solens strålar till energi avger nämligen inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön.

Närproducerad miljövänlig el

Anläggningarna på våra tak förser fastigheterna med solel till bland annat belysning, ventilation och tvättstugor och i vissa fall också hushållsel till de som bor i huset. Se information längre ner om vad som gäller i dessa fastigheter.På de tider på dygnet solelen inte räcker till kommer den el som ABK levererar till dig vara förnybar och fossilfri el. När solen producerar som mest el kommer fastigheten även leverera el ut på det allmänna elnätet och ABK bidrar till en miljövänlig elproduktion.

Solel - en del av våra miljömål

Vi satsar vidare på solenergi – bland annat monterade vi solceller på 8 av husen på Gamlegården 2019 och i största möjligaste mån försöker vi ha solceller på all nyproduktion.

Sedan 2019 fram till slutet av 2021 har vår solelskapacitet tiodubblats. Till 2025 är målet att dubbla kapaciteten. Målet till 2030 är satt till sex gånger mer.

Vi producerar och levererar hushållsel från solceller

Om du bor på Österlånggatan 21 E-F, Stenskeppsvägen 2-10 eller Järnvägsgatan 12-20 behöver du varken anmäla elnätsägare eller välja elhandelsbolag, som du annars i normala fall behöver göra vid flytt.

Vilken elnätägare du har framgår alltid av hyreskontraktet. När det står ”ingen anmälan” på ditt kontrakt så behöver du inte meddela någon elnätägare. I fastigheter med solceller är det vi som fakturerar dig för den el du förbrukar. Du behöver alltså inte ha något eget elabonnemang och kan inte heller göra något eget val av elhandelsbolag. Du slipper fast abonnemangsavgift vilket är förmånligt för dig som hyresgäst. Den individuellt avlästa elförbrukningen debiteras på din hyresavi på samma sätt som den individuella vattenmätningen.