Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
en hand markerar med en penna i en kalender - detta för att hålla reda på när hen senast ska uppdatera sin plats i kön igen

Ändrade köregler

Från och med 6 mars 2024 måste du uppdatera din köregistrering genom att logga in på Mina sidor inom ett år från senaste uppdatering. Går det någon gång mer än 365 dagar utan att du loggar in kommer du alltså att strykas ur kön.

Vid bytet av köregler kommer alla som redan stod i kö hos oss att uppdateras automatiskt. Därefter behöver du logga in på Mina sidor senast 5 mars 2025, oavsett när du gjorde din senaste uppdatering. Du ansvarar själv för att göra uppdateringen. Har du inte möjlighet att uppdatera själv på Mina sidor går det bra att göra det via telefon på 044-780 32 00.

Flera bostadsköer gör att du nu kan behålla poäng

Från och med 6 mars har vi fyra bostadsköer utöver den ordinarie bostadskön:

  • Student - alla kan stå i kö, studenter kan söka.
  • Ungdom - under 25 år kan stå i kö och söka (ny åldersgräns).
  • Senior - över 50 år kan stå i kö och man kan söka från det år man fyller 65. Sammanslagning av tidigare seniorbostäder 60+ och trygghetsbostäder 70+.
  • Nyproduktion - alla kan stå i kö och söka.

För dig som stått i kö hos oss sedan tidigare: Den 6 mars kommer du utöver den ordinarie bostadskön att automatiskt läggas in i nyproduktionskön med samma köpoäng som du har idag. Dessutom läggs du in i ungdomskön om du är under 25 år och in i seniorkön om du har fyllt 50 år. Köpoängen i seniorkön räknas från den dag du fyllde 50 år om du stod i vår ordinarie kö då, annars räknas köpoängen från den dag du ställde dig i kö.

När du tecknar kontrakt i en kö stryks dina poäng i den kön, men du behåller dina poäng i de andra köerna.

Registrera e-postadress för att få prenumerationer och erbjudande!

Har du tidigare prenumererat på lediga lägenheter som matchar dina önskemål behöver du lägga in dessa på nytt eftersom vi bytt uthyrningssystem 6 mars.

Från och med nu skickar vi endast digital information till dig som står i kö hos oss. För att inte missa köpåminnelser, prenumerationer på lediga lägenheter eller erbjudande behöver du ha en aktuell e-postadress registrerad på Mina sidor.

Gratis e-post kan du skaffa på exempelvis: