Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Marklägenheter i Rinkaby

Rinkaby

Rinkaby är en mindre ort med drygt 750 invånare och ligger mellan Kristianstad och Åhus. Här finns skola med klasser från F-6, fritidshem och två förskolor. Kommunikationerna är goda, bussarna går både norrut och söderut med mellan 15 och 30 minuters mellanrum.

Skjutfältet i Rinkaby är öppet för allmänheten - när det inte är jakt eller militärövning - och ett populärt rekreationsområde. Militären har efter en tid med låg aktivitet ökat sin aktivitet i området igen. Det har organiserats flera stora scoutläger, så kallade Jamborees, på platsen.

Våra fastigheter i Rinkaby