Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Våra fastigheter i Viby

Viby

Viby med knappt 1000 invånare ligger i södra delen av Kristianstad tätort. Här finns skola med klasser från F-6, fritidshem och förskola.

Kommunikationerna är goda, bussarna stannar utmed väg 118 med mellan 15 och 30 minuters mellanrum. Dessutom går en stadsbusslinje inom byn.

I utkanten av Viby ligger naturreservatet Hercules som erbjuder ett mycket varierat landskap med öppna ängar, stora vassområden, videsnår och många dammar. Området är uppkallat efter Hercules AB som bedrev ler- och tegelindustri i området mellan 1899 och 1968. Vid Herculesdammarna finns ett fågeltorn.

I Viby finns också ett storkhägn som sedan 1993 är en del av det svenska storkprojektet vars målsättning är att återetablera storken i Sverige.

Våra fastigheter i Viby