Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Fasaden på en av våra rökfria fastigheter i Åhus

Rökfritt

Vi vill att våra hyresgäster ska ha en så hälsosam och trivsam boendemiljö som möjligt. Därför erbjuder vi möjligheten att bo i en rökfri bostad.

Vi är måna om våra hyresgäster och om våra bostäder. Idag är det få som röker dagligen, färre än 7 % av befolkningen. Rökning och passiv rökning påverkar hälsan negativt. Dessutom sliter rökning hårt på ytskikt såsom tapeter, golv och andra interiörer och kan medföra dyr renovering vid utflyttning.

I en rökfri bostad får man inte röka:

  • i lägenheten.
  • på balkong/uteplats om denna är inglasad.
  • på loftgång, i trapphus eller andra gemensamma utrymmen.
  • i andra byggnader på gården som cykelförråd, tvättstuga, miljöhus samt på lekplatser.

Rökförbudet gäller all form av rökning, till exempel även e-cigaretter och vattenpipa.

Ditt ansvar som hyresgäst

Du som vill bo i en rökfri bostad skriver under ett avtal om att hålla bostaden rökfri och ansvarar också för att dina gäster och besökare följer rökförbudet under sitt besök. Ditt ansvar gäller även om du hyr ut din lägenhet i andra hand. Är du rökare är du lika välkommen som alla andra sökande, under förutsättning att du följer reglerna för bostaden. Detta gäller även för dina besökare.

Rökförbudet gäller dygnet runt under årets alla dagar. Om du eller någon av dina gäster bryter mot reglerna kommer du att få varningsbrev från oss. Om det sker upprepade gånger kan du sägas upp från din lägenhet och bli ersättningsskyldig för eventuella kostnader som uppstått i samband med rökningen.

Tänk på att ABK inte kan garantera att du inte utsätts för rök i din bostad eller i de allmänna utrymmena, exempelvis om någon bryter mot förbudet eller om utomstående röker exempelvis på allmän plats utanför fastigheten.

Rökfria bostäder hos ABK

  • Lugnet, Österlånggatan 21 E-F, Kristianstad, 48 lägenheter.
  • Träskon, Särlagatan 18 och 20, Tollarp, 12 lägenheter.
  • Dammlyckan, Västra Järnvägsgatan, Åhus, 32 lägenheter.
  • Östermalms Park etapp 1, Österlånggatan 20B, 20 lägenheter.
  • Östermalms Park etapp 2 (kommande)

Var finns våra rökfria bostäder?

Vad gäller i alla lägenheter?

Även i de fastigheter som inte har rökfria bostäder gäller rökförbud i allmänna utrymmen, såsom trappuppgångar, hissar, förråd, tvättstugor, samlingslokaler, källare och garage, och utomhus är det förbjudet att röka på eller intill lekplatser.