Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Våra fastigheter vid kanalen på Sommarlust

Uthyrningspolicy

Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka och få en bostad i AB Kristianstadsbyggen. Uthyrningspolicyn och reglerna följer hyreslagen och ska främja en rättvis och väl fungerande uthyrning.

Grundkrav

Sökande ska ha godtagbar inkomst. ABK tar alltid kreditupplysning på alla nya sökande. Sökande som inte uppfyller kravet om godtagbar inkomst har möjlighet att lämna säkerhet.

Sökande får inte ha allvarliga betalningsanmärkningar, skulder eller andra för boendet negativa referenser. Alla eventuella skulder till ABK måste vara reglerade.

Antalet personer som ska bo i bostaden ska vara rimligt i förhållande till bostadens storlek och disposition/planlösning.

Sökande måste vara myndig för att få underteckna kontrakt.

Köregler

Sökande till ABK:s bostäder ska registrera sig i bostadsköerna. Alla som registrerat sig får en köpoäng per dag. Registreringen är personlig och intjänade poäng kan inte överlåtas. Kötid räknas från registreringstillfället.

Sökande som inte minst en gång under 365 dagar uppdaterar sin registrering mister sina köpoäng i samtliga köer som vederbörande är registrerad i.

Sökande kan bli spärrad från att söka bostäder i ABK:s köer vid uteblivna svar, felaktiga uppgifter eller misskötsamhet.

När sökande undertecknat kontrakt stryks registreringen i den kö från vilken sökande blev erbjuden kontrakt på bostad.

Den som får eget hyreskontrakt kan tidigast registrera sig på nytt i kön från första kontraktsdagen och kan tidigast sex månader därefter (exakt 185 dagar) söka ny bostad, oavsett kö, under förutsättning att grundkraven är uppfyllda.

ÄNDRADE KÖREGLER 2024-03-06

Läs mer här.

Bostadsbyte inom ABK

Normal uppsägningstid är tre månader. Följande undantag görs vid bostadsbyte inom ABK:

  • Den som har eget hyreskontrakt med ABK får efter tio skötsamma år i nuvarande bostad sin uppsägningstid reducerad till två månader, efter 20 år är uppsägningstiden en månad och efter 30 år tillämpas ingen uppsägningstid alls.
  • Den som har eget hyreskontrakt på studentrum eller korridorsboende får efter sex månaders skötsamt boende sin uppsägningstid reducerad till en månad.

Köer med kategoribostäder

Särskilda bostadsköer finns för uthyrning av kategoribostäder enligt nedan:

  • I kön för seniorbostäder kan sökande registrera sig från och med den dag sökande fyller 50 år. Sökande kan lämna intresseanmälan till bostäder från och med året vederbörande fyller 65 år.
  • I kön för ungdomsbostäder kan sökande registrera sig fram till och med den dag sökande fyller 25 år. Sökande kan lämna intresseanmälan till bostäder till och med den dag sökande fyller 25 år.
  • I kön för studentbostäder kan vem som helst registrera sig som sökande men bostäder erbjuds enbart till studerande.

Övriga regler

Anställda hos ABK har förmånen att kunna räkna sin anställningstid som kötid vid ansökan om bostad (inbegripet kategoribostäder i särskilda bostadsköer). Vi användande av anställningstid som kötid sker detta enligt de regler som finns för respektive kö.

ABK erbjuder fem procent av nyproducerade bostäder till Kristianstads kommun för bostadssociala ändamål.

Undantag

Avsteg från uthyrningspolicy kan förekomma i vissa fall, exempelvis för:

  • Medicinsk förtur via omsorgsförvaltningen i Kristianstad.
  • Bostäder med kort tid kvar till inflyttning (Bostad Direkt).
  • Specialbostäder.

Dessutom kan ABK i undantagsfall tvingas göra avsteg från denna policy av förvaltningsmässiga skäl.

Fastställd av ABK:s styrelse 13 oktober 2023