Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Visionsskiss på nya högskolan i centrum

HKR Citycampus

Genom vårt dotterbolag Boulevardfastigheter AB ska vi bygga Högskolan Kristianstads nya citycampus som ska stå klart 2029.

– Vi är otroligt glada att vi har vunnit upphandlingen och att vi kommer att få förtroendet att bygga och förvalta HKR:s nya campus, säger Christer Nilsson (M), ordförande i ABK. Vi är övertygade om att det kommer att få stora positiva effekter för högskolan och dess studenter och medarbetare, men också för kommunen och stadskärnans handlare, fastighetsägare, boende och besökare.

Outnyttjade delar av gallerian rivs

Det nya campuset kommer att byggas där Galleria Boulevard ligger idag, vilket innebär att de mestadels outnyttjade delarna av gallerian kommer att rivas.

Den del av den stora galleriabyggnaden som ligger söder om Cardellsgatan rivs för att öppna upp stadsrummet. Istället är tanken att bygga en högskola med flera olika ihoplänkade huskroppar, där färger och materialval tas upp från omkringliggande bebyggelse, för att skapa ett mer luftigt och stadsmässigt uttryck än tidigare. Förslaget innebär också att man öppnar upp och skapar ett tydligare stråk mellan Lilla Torg och Kulturkvarteret, med inbjudande torg- och parkytor med mycket vatten och grönska däremellan.

– Det är ett av de största positiva stegen för utvecklingen av stadskärnan på många år och vi ser fram emot ett givande samarbete med HKR, säger Henrik Strand, vd på ABK.

 

Skissbilderna nedan är de visionsskisser som togs fram till anbudet i upphandlingen. Mycket kommer att vara likt, men det färdiga utseendet kommer att tas fram av Boulevardfastigheter och HKR.

Skiss på nya högskolan i centrum

Återbruk

I planerna ingår återbruk, med målsättningen att kunna återanvända byggmaterial från den del av gallerian som rivs, antingen i byggnationen av högskolan eller i andra projekt. I förslaget, som baseras på HKR:s kravställning, ska huvuddelen av taket vara utformad som en grönskande park- och lärmiljö för högskolans studenter och medarbetare i olika etage.


Skiss på nya högskolan i centrum

Preliminär tidsplan

  • Detaljplanearbete och projektering klart till mitten av 2025
  • Bygglovsarbete i slutet av 2025
  • Rivning och förberedande arbeten klara i början av 2026
  • Byggnation 2026-2028
  • Överlämning av en färdig fastighet innan juni 2029

Förslaget till nytt campus är framtaget av Sesam Arkitektbyrå i samverkan med Boulevardfastigheter AB. I enlighet med upphandlingen kommer Skanska att bygga de nya högskolelokalerna åt Boulevardfastigheter AB.


Skiss på nya högskolan i centrum
Skiss på nya högskolan i centrum