Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Östermalms Park, etapp 2

Etapp 2 – 134 lägenheter

Den andra etappen bygger vi i två omgångar. Först ut är 56 lägenheter, 1:or-4:or, närmast Kanalgatan, som planeras ha inflyttning i början av 2026. Förutom lägenheter kommer fastigheten att inhysa Region Skånes barnmorskemottagning och Barnavårdscentral, lokal för caféverksamhet och skyddsrum.

I den andra omgången färdigställs 81 lägenheter och en gemensamhetslokal, denna del byggs ihop med parkeringshuset. Då färdigställs även den engelska parken, dagvattenparken och gågatan.

Omkring 2030 planeras den nya stadsdelen vara helt färdigställd.

Grundgjutning

Här läggs grunden för etapp 2 som även ska inrymma skyddsrum. Arbetet pågick i tre månader, från oktober 2023 till januari 2024.