Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Lyftkran flyttar på ett takskydd på våra fastigheter på Sommarlust

Renovering Sommarlust

På Sommarlust pågår just nu en renovering som omfattar förbättringar i bland annat ventilation, avlopp, tak, värmesystem samt trygghetsförbättrande åtgärder med elektroniskt skalskydd och elektronisk tvättstugebokning.

Etapp 1, Oxhagsvägen 31-35, Grönbetesvägen 15-21 och Grönbetesvägen 23-31, följde tidplanen och blev klar hösten 2023.

Etapp 2, Grönbetesvägen 33-57 pågår och planeras vara klart hösten 2024.

Etapp 3, Grönbetesvägen 59-83 laneras att påbörjas i slutet av år 2024.

Hela renoveringen omfattar sammanlagt tre etapper och kommer innebära förbättringar för nästan 300 lägenheter. Huvudentreprenör för jobbet är Skanska.

Om du är boende på området och berörs av renoveringarna finns mer information under Mina sidor. Håll också koll på din e-postadress och din postlåda så att du inte missar någon viktig information från ABK eller våra entreprenörer.

Viktigt att ni respekterar de avspärrningar som finns på området och att föräldrar ansvarar för sina barn. Detta för allas säkerhet.