Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
3D-illustration av Vapenbrodern

Vision: Vapenbrodern

I början av 2021 förvärvade ABK fastigheten Vapenbrodern på Lastageplatsen i Kristianstad. Tanken är att på ett antal års sikt kunna tillföra ett 70-tal nya hyreslägenheter i ett mycket attraktivt, centralt och vattennära läge.

– Det finns behov av nya bostäder i Kristianstad, och för att kunna bygga behöver vi ha tillgång till byggbar mark, säger ABK:s vd Henrik Strand och styrelseordförande Christer Nilsson. Genom detta förvärv kan vi nu planera och jobba för bostäder på ett attraktivt läge.

Det nya kvarteret ligger i blickfånget vid västra infarten till de centrala delarna av Kristianstad. I väster ligger Helge å med strandpromenaden, söderut ligger kanalen som slingrar sig genom centrum och åt öster gränsar fastigheten mot den grönskande gamla kyrkogården. En av de närmaste grannarna är också anrika Grönros silversmedja som varit i drift sedan den grundades 1680.

Tanken är att det nya kvarteret ska harmonisera med befintlig bebyggelse längs ån, och bli en naturlig del av "porten" in till stadskärnan.

Den planerade gestaltningen hämtar inspiration från omgivande bebyggelse och områdets kulturmiljövärde. På platsen har bland annat L.O Smiths spritfabrik haft verksamhet i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Enligt utförd utredning avseende kulturmiljö samt stadsbildsanalys har föreslagen bebyggelse anpassats med varierande höjder och takutformningar. Utformning av balkonger är också varierade med tanke på kringliggande bebyggelse.