Page 11

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

IT-Stugan – plats för kunskap och möten Många befinner sig fortfarande utanför den gemenskap som finns på internet. Ungefär 1,2 miljoner svenskar från 16 år och uppåt använder sällan eller aldrig internet och e-tjänster*. Det är ett utanförskap som gör att information, tjänster och kontaktmöjligheter hamnar utom räckhåll: nyheter, bankärenden, faktasökning, social kommunikation – sådant som de flesta av oss dagligen använder. Stugan som blev en institution Ingen ska mot sin vilja behöva stå utanför internet och på så vis få sämre förutsättningar i arbetsliv och fritid. Det är grundtanken bakom IT-Stugan i Kristianstad som i elva år arbetat med att lotsa unga och gamla in i den digitala gemenskapen. Verksamheten är öppen för alla i kommunen och har blivit mycket uppskattad. Så här ser en kort sammanfattning av IT-Stugan ut: ››Aktivitet: ger stöd och råd i it-frågor samt tillhandahåller datorer och kringutrustning som fritt kan användas av besökare. ››Målgrupp: alla invånare i Kristianstads kommun, ungdomar som vuxna. ››Plats: Gamlegårdens centrum. ››Start: 2002 ››Aktivitetsperiod: året runt. ››ABK:s bidrag: ca 60 procent av verksamhetens budget. Tack vare IT-Stugan behöver man inte sitta ensam när man går ut på internet – verksamheten har 2 000 registrerade besökare! Den dominerande åldersgruppen är 26–35 år. Besökarna kommer för att skriva och skicka ansökningshandlingar eller blanketter, söka arbete eller bara lära sig mer om datoranvändning. Man skannar, skriver ut dokument, näthandlar och studerar språk. Verksamheten har under åren anpassats till vad besökarna efterfrågar. Idag är IT-Stugans främsta syften: ››Erbjuda stöd i teoretiska och praktiska it-frågor samt hjälpa till med omvärldskontakter. ››Tillhandahålla dator, bredband och andra it-resurser för dem som saknar dessa i hemmet. ››Vara en bra plats för studier och möten. Besökarna får precis den hjälp de behöver En del av IT-Stugans framgång kan förklaras med att man trots sin stödjande funktion inte ses som någon myndighet. Människor kommer hit och får opartisk hjälp med vardagsfrågor, till exempel med att förstå innehållet i meddelanden från institutioner, företag eller organisationer. Det blir samtidigt ett sätt att lära sig hur samhället fungerar. I bland behövs även översättning eftersom besökarna har sitt ursprung i mer än sextio nationer. IT-stugans resultat Mätbara resultat är svåra att ange men efter mer än ett decennium är det tydligt att IT-Stugan bidragit till integration, kunskap och trivsel: ››Människor har fått bättre kontakt med samhället. ››Många nya relationer har uppstått genom IT-Stugan. ››Destruktivt beteende hos barn och ungdomar har minskat. IT-Stugan drivs av Hyresgästföreningen som får bidrag till verksamheten från ABK och Kristianstads kommun (Arbete och välfärdsförvaltningen). Huvudman är Viveca Jusélius Starck på Hyresgästföreningen. Projektledare och eldsjäl: Maré Johansson. Aktuell information om IT-Stugan finns på http://www.it-stugan-kristianstad.se *) Olle Findahl, Svenskarna och internet (2011). 2 registrerade 000 besökare från fler än sextio nationer. å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 11


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above