Page 13

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

populära liksom datorspel och musikkvällar. Det finns klättervägg, bad och ibland gör man utflykter. Extra välbesökta är grillkvällarna. De stora ytorna mellan husen på Österäng är väl lämpade för aktiviteter och när det blir många människor i rörelse utomhus upplever boende på området större trygghet och trivsel. Resultat av öppethållandet Generellt mår ungdomar bra av att aktivera sig och de känner sig mer betydelsefulla när det satsas resurser på dem. ABK:s satsning innebär bland annat att: BARN & UNGDOMAR Genomsnitt barn och ungdomar som besöker den sommaröppna fritidsgården på Österäng varje dag. ››50 –75 ungdomar dagligen besöker den sommaröppna fritidsgården. ››Skadegörelse och klotter på Österäng nästan helt har upphört. ››Fritidsgården får ett tillskott av medlemmar. För några år sedan startade man en flickgrupp med anpassade aktiviteter som blivit mycket populär. Detta tillsammans med det stora utbudet gör att även ungdomar från andra områden kommer hit. Trots det välkomnar projektledaren Saleh Fakhro från ABK och fritidsgårdens föreståndare Sami Elyassir ännu fler besökare. 50 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 13


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above