Page 15

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Grillprat och rabattumgänge Grillträffar och Blommande ABK är två aktiviteter som vill stimulera hyresgästernas inflytande på boendemiljön, fast på olika vis. Grillträffarna är ett enkelt och avslappat sätt att samla folk och få dem att tänka till och samtala om sin boendemiljö. Stämningen och maten gör att även den som inte trodde sig ha något att säga snart blir engagerad i meningsutbytet. Träffarna är till både för att informera hyresgäster och för att ABK ska kunna fånga upp tankar, idéer och synpunkter. Ibland är aktiviteten planerad, ibland uppstår den spontant. Oavsett vilket brukar det komma många hyresgäster. Trädgårdsarbete för lägenhetsboende Blommande ABK är mer inriktat på praktiskt arbete men också här ges tillfälle att möta grannar och fastighetsskötare. Aktiviteten går ut på att hyresgästerna själva sköter om en rabatt på sin gård. De väljer ut blommor som ABK köper in, planterar dem själva och tar sedan hand om dem under säsongen. Banden stärks till den egna boendemiljön och de rabatter som hyresgästerna sköter får oftast vara i fred för skadegörelse. Både grillträffarna och Blommande ABK har sina rötter i 1980- talet då hyresgästerna fick större inflytande på utformningen av boendemiljön genom samråd. Man kan se dem som verktyg för ökat boendeinflytande. Gympan känns i kropp och själ Sociala aktiviteter kan också innehålla en rejäl dos egennytta. Gympan är ett exempel på aktivitet där främsta argumentet för att delta är den egna hälsan och ens eget välbefinnande. Gympan startade 2010 och innebär att ABK betalar terminsavgiften för träning hos Kristianstadskorpen. Man tränar på tre platser: Åhus, centrala Kristianstad och på Gamlegården. Att gynna sin hälsa är så viktigt att ABK gärna prioriterar sådana aktiviteter. Det bidrar till välbefinnande på flera plan och inspirerer till en aktiv livsstil. Samtidigt gör man något tillsammans med andra boende, något som i likhet med övriga aktiviteter kan innebära en bättre relation till boendemiljön. Aktiviteter för alla De flesta av ABK:s aktiviteter är till för samtliga hyresgäster. Även om några riktar sig till en viss målgrupp eller ett visst område är andra besökare alltid välkomna. Vi har redovisat sex av våra sociala aktiviteter, totalt är de många fler. Här följer ytterligare några: ››Utomhusbad på Gamlegården. ››Nattvandring. ››Österängsfestivalen. ››Kulturdagen på Gamlegården. ››Jubileumsfest för alla som bott jämna tiotal år hos ABK. ››Odlingsprojektet Hallonlunden. ››Självförvaltning. ››Stöd till Näsbys fritidsgård. ››Hyresgästmöten med vd och områdeschefer. ››Sponsring av 50 lokala föreningar. ››Boskola för SFI-studenter Vi får tillbaka det vi satsar Aktiviteterna ger oftast tillbaka mycket mer än vad de kostar. I flera fall drivs och utvecklas projekten genom deltagarna själva – en process som dessutom engagerar familjer, grannar, bekanta, övriga boende och inte minst oss som jobbar på ABK. Engagemanget tycker vi är det bästa måttet på framgång. *) Olle Findahl, Svenskarna och internet (2011). 69NATTVANDRING DAGAR Under tre till fyra timmar 69 dagar under året var det nattvandring på Gamlegården. å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 15


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above