Page 16

ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages

Vårt allmännyttiga ansvar När ABK bildades 1950 hade man redan från början ett socialt uppdrag. Att inte bara erbjuda bra bostäder till rimliga hyror, utan också ta ett ökat ansvar för de boendes trivsel och boendemiljö, något vi gjort från starten fram till idag. Det allmännyttiga ansvaret är något som vi är stolta över, och som vi vårdar och utvecklar. I och med den nya lagen för kommunala bostadsaktiebolag har vi från 1 januari 2011 ett ökat krav på oss att vara affärsmässiga. Därför är det extra viktigt att i den här årsredovisningen visa på det sociala arbete som vi lägger ner och att dessa ger långsiktiga vinster för företaget, för hyresgästerna och för Kristianstad som kommun. Ett produktivt år Under 2012 hade ABK 120 nya hyresbostäder i produktion. I anslutning till Sommarro har vi byggt ett modernt vård- och omsorgsboende åt kommunen, Christiansro, med 44 bostäder och generösa gemensamhetsytor med panoramautsikt över parken. Material och ytskikt valdes med omsorg för att få bra kvalitet, lång hållbarhet och lågt underhållsbehov. Självklart fortsatte hållbarbetsperspektivet i de andra stora projekten under året: Etapp ett av Nya Finlandshusen och nybyggnationen i kvarteret Flaket mitt i Åhus. Spännande arkitektur och planlösningar och ett svårslaget läge invid Helge å och Tivoliparken bidrog till att intresset för den första etappen av Nya Finlandshusen var stort redan från ett tidigt stadium. Med hjälp av bland annat 3D-illustrationer och en 3D-rundvandring i den nya bostaden hyrde vi ut 90 % av bostäderna – innan vi ens hade haft möjlighet att ha visning i huset. När vi i slutet av oktober öppnade två visningsbostäder för allmänheten kom 2 400 besökare under de åtta timmar som visningarna pågick! Förfaringssättet med tidig uthyrning och 3D-material använde vi med gott resultat även när vi byggde våra 44 nya bostäder i kvarteret Flaket i Åhus. En stad och kommun i utveckling Under året har ABK varit en fortsatt aktiv part i utvecklingen av Kristianstad. Tillsammans med fastighetsägarna och Sveriges byggindustrier anordnade vi i maj ett välbesökt seminarium om stadsutvecklingen efter 2014, där vi bland annat presenterade en gemensam bostadsförsörjningsplan för Kristianstad med planer på 1 900 nya bostäder de kommande nio åren. Drygt hälften av dem planeras av ABK, bland annat ett helt nytt höghuskvarter i Östermalms park. Vi är också aktiva i samarbetsorganet Handelsstaden Kristianstad, där vi strävar efter att öka attraktiviteten för staden. Det är viktigt med visioner och att byggandet kommer igång i Kristianstad. Men minst lika viktigt är att vi fortsätter vårt stora arbete med underhåll och renovering av våra fastigheter. De senaste åren har vi kraftigt ökat underhållet, och 2012 genomförde vi åtgärder för 152 miljoner kronor. Ett av de långsiktiga projekten är uppfräschningen av hela Lyckans höjd, som påbörjades 2011 och som kommer att pågå många år framöver. Trygghet i boendet Om nyproduktion varit ett ord som speglat året så är trygghet ett annat. Vi påbörjade byggnationen av ABK:s första trygghetsbostäder, 32 av de nya bostäderna i kvarteret Flaket. Vi tog fram ett koncept för nya trygghetsbostäder som skulle kunna byggas i kommunens olika orter. Vi genomförde en intresseundersökning bland kommuninvånare äldre än 70, vars resultat kommer att ligga till grund för beslut våren 2013 om var vi ska bygga nya trygghetsbostäder. Vi beslutade också under året att omvandla 30 bostäder i Riksens Ständer till trygghetsbostäder, allt eftersom de sägs upp av nuvarande hyresgäster. Trygghet kan också vara att få ett eget hyreskontrakt. Under hösten lovordades ABK av regeringens särskilde samordnare för hemlöshetsfrågor, för våra uthyrningsregler som tillåter förstahandskontrakt till personer med nedsatt betalningsförmåga, genom att kommunen går in med hyresdeposition. Det är viktigt att vi alltid har ett hjärta och ett mänskligt perspektiv med i vår verksamhet, och det här är ett exempel på det. Energiskt arbete för minskad förbrukning 2008 utmanade de kommunala bostadsbolagen varandra i vad som kom att kallas Skåneinitiativet. På åtta år var målet att minska energiförbrukningen med 20 %. Halvvägs till 2016 har vi minskat vår totala förbrukning med 10 %, tack vare ett ständigt pågående förbättringsarbete. Bättre styrsystem för värme och ventilation samt tilläggsisolering, balkonginglasning och fönsterbyte vid ombyggnation är ett par av åtgärderna som bidragit till förbättringen. Under året har vi också färdigställt den stora ombyggnationen av värmesystemet på Gamlegården, där läckande kulvertar ersatts av primär fjärrvärme, vilket ger stora energivinster. 16 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2


ABK-arsredovisning-2012-lowres2-pages
To see the actual publication please follow the link above